Principiile procesării datelor cu caracter personal

În legătură cu procesarea datelor dvs. personale de către societatea IN-ECO, spol. s r.o., obținute prin intermediul site-urilor web ale magazinului nostru online www.alita.ro în calitatea dvs. de persoane ale căror date le vom procesa (numite în continuare „persoane vizate”), vă oferim prin prezenta informații pe care operatorul este obligat să le furnizeze persoanei vizate conform art. 13 și următoarele din Regulamentul Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Operatorul și datele sale de contact

Denumirea societății:
Sediu:
CUI:
Tel.:
E-mail:
IN-ECO, spol. s r.o.

Radinského 13, Ružomberok 034 01
31644392
044/4304662
info@in-eco.skDeși nu avem obligația legală de a desemna o persoană responsabilă, noi luăm în serios prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și am luat toate măsurile necesare pentru a le proteja și a vă asigura drepturile cu privire la datele dvs. cu caracter personal, în consecință ne puteți contacta cu privire la aceste date, atât personal, cât și în scris sau prin e-mail, la adresele de contact de mai sus.

Prelucrăm datele personale ale dvs., clienții noștri, obținute în urma încheierii contractului de cumpărare prin intermediul paginilor web ale magazinului nostru online, atât în cazul achizițiilor unice fără înregistrare, cât și la înregistrarea unui utilizator pentru a avea acces la baza de date în care se găsesc datele personale ale persoanei vizate, istoricul magazinelor, comenzilor etc. La cumpărare, clienții își vor introduce numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, iar la prima înregistrare și parola de utilizator. Clienții își pot actualiza și modifica oricând datele cu caracter personal, după conectarea la contul lor. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale care decurg din contractul încheiat la distanță, inclusiv relațiile precontractuale, pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg în principal din legile care reglementează drepturile consumatorilor, reclamațiile, precum și obligațiile din domeniul contabilității și al administrării fiscale, al administrării registrelor și altele asemenea, dar și pentru a ne putea obține drepturile legale și a ne putea recupera creanțele, dacă este necesar. În cazul plăților online prin card, nu procesăm datele cardului de plată, aceste date fiind prelucrate de către o terță parte, furnizorul de plăți online. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar fără furnizarea lor nu am putea îndeplini în mod corespunzător contractul cu dvs., deci dacă doriți să cumpărați de la noi, vi se cere să furnizați datele dvs. personale, corecte și actuale.

Când comunicăm cu dvs. prin intermediul site-ului nostru web și pentru funcționalitatea acestuia, procesăm cookie-uri și alți identificatori online care pot duce la identificarea individuală. Procesăm acești identificatori numai cu acordul dvs. Mai multe informații despre procesarea cookie-urilor sunt furnizate pe site-ul nostru web.

Furnizăm datele dvs. cu caracter personal în scopul livrării produselor, reparațiilor acestora, serviciului de garanție și post-garanție, companiilor care furnizează aceste servicii, furnizorilor de sisteme de informații și platforme cloud, intermediarilor pe care i-am autorizat în scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, adică le oferim terților pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contract, din legislație sau atunci când ne dați pentru aceasta consimțământul dvs. De asemenea, le putem furniza autorităților publice, companiilor de recuperare a datoriilor și altora, pentru a ne obține drepturile legale. De asemenea, declarăm că nu furnizăm date cu caracter personal entităților din țări terțe care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în perioada necesară îndeplinirii obligațiilor care decurg din relația contractuală, până la atingerea scopului pentru care sunt prelucrate, sau maxim trei ani de la îndeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate (contract de cumpărare, reclamație, garanție și service post-garanție...), după acest termen acestea sunt eliminate. Datele cu caracter personal în scopuri de marketing sunt prelucrate pentru o perioadă de trei ani de la obținerea acestora, respectiv de la obținerea consimțământului pentru prelucrarea acestora. Procesăm datele personale obținute pentru a determina satisfacția dvs. cu achiziția, timp de 60 de zile. Odată ce scopul prelucrării a fost îndeplinit și perioada de păstrare a datelor cu caracter personal a expirat, acestea sunt imediat eliminate
  

Informare cu privire la drepturile dvs


Ca persoană vizată, în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal aveți următoarele drepturi:

1.) Dreptul de a obține confirmarea dacă datele dvs. cu caracter personal sunt procesate și, în caz afirmativ, aveți dreptul de a obține acces la aceste date personale împreună cu informațiile conținute în acest document.
2.) Dreptul la corectarea fără întârziere a datelor dvs. personale incorecte și la completarea datelor dvs. personale incomplete.
3.) Dreptul la eliminarea (ștergerea) datelor dvs. personale dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod și perioada de păstrare a acestora a expirat.
4.) Dreptul de a limita prelucrarea datelor dvs. personale dacă:

  • contestați acuratețea datelor cu caracter personal, în perioada de verificare a acurateței acestora,
  • procesarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb o restricție privind utilizarea acestora,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți dvs. nevoie de ele pentru a vă dovedi, afirma sau apăra revendicările.

5.) Dreptul de a obține date cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, precum și dreptul de a transfera aceste date către alt operator, dacă prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate pe baza unui contract sau a unui consimțământ și este posibilă din punct de vedere tehnic.
6.) Dreptul de a vă opune procesării acelor date personale ale dvs. care sunt prelucrate în scopul intereselor noastre legitime. Dacă nu dovedim că avem un interes legitim semnificativ pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care prevalează asupra drepturilor și libertăților dvs., vom înceta prelucrarea acestor date fără întârziere nejustificată.
7.) Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care considerați că procesarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal încalcă legea privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere este Biroul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, nr. de telefon: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vă puteți exercita drepturile personal, prin trimiterea unei cereri scrise prin poștă sau electronic la datele noastre de contact menționate mai sus. Vom răspunde la solicitarea dvs. privind procesarea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la primirea acesteia. În cazuri speciale, termenul poate fi prelungit cu încă două luni, iar noi vă vom informa despre motivele prelungirii în termen de o lună de la primirea solicitării. La procesarea solicitării dvs. suntem obligați să vă verificăm identitatea. Cu privire la procedura de verificare a identității dvs. vă vom informa atunci când răspundem la solicitarea dvs. Informațiile sunt furnizate gratuit. Cu toate acestea, dacă solicitările dvs. ar fi inadecvate sau repetitive, este posibil să percepem o taxă administrativă rezonabilă pentru gestionarea acestora.

De asemenea, declarăm prin prezenta că nu luăm decizii automate cu efecte juridice pentru persoanele vizate fără implicarea judecății umane, inclusiv profilarea.