Regulamentul reclamațiilor


1.Prevederile generale și delimitarea noțiunilor

a. Prezentul regulament al reclamațiilor a fost elaborat în conformitate cu Codul civil cu normele ulterioare (numit în continuare doar „Lege“) și se referă la marfa de consum (numită în continuare „Marfa“), la care în perioada de garanție se aplică drepturile cumpărătorului din răspunderea pentru defecțiuni (numite în continuare „Reclamație“).

b. „Vânzătorul“ este societatea comercială IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, CUI: 31644392, ID TVA: SK2020577526, Înregistrare: Societatea este înregistrată la Reg. Com. de pe lângă Judecătoria Districtuală Žilina, Secția: Sro, Mențiune: 3118/L.

c. „Cumpărătorul“ este entitatea care a încheiat cu Vânzătorul contractul de cumpătare a Mărfii.


2. Condiții de garanție

a. Dacă Marfa prezintă defecte vizibile, adică mai ales dacă Marfa este predată Cumpărătorului în ambalajul de transport deteriorat, Cumpărătorul are dreptul să nu preia Marfa. În acest caz se menține dreptul Cumpărătorului la furnizarea tranzacției regulamentare de către Vânzătorul sau la restituirea prețului de vânzare la alegerea Clientului.

Garanția nu se referă la deteriorarea mecanică a mărfii de către cumpărător, utilizarea mărfii în condiții necorespunzătoare, respectiv neadecvate, tratament neautorizat, neglijarea atenției pentru marfă, montaj neautorizat, manipularea și folosirea incorectă a mărfii, îngrijirea incorectă a mărfii, instalare neautorizată. Dreptul la reparația gratuită în garanție încetează și în cazul montajului neautorizat, punerii neautorizate în funcțiune a mărfii, manipulării neautorizate a mărfii sau oricărei intervenții neautorizate la marfă în timpul perioadei de garanție de către o persoană neautorizată. Totodată Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu restitui banii pentru astfel de marfă și dreptul de a nu o înlocui cu altă marfă. Toate reparațiile în garanție sunt gratuite în cazul în care până la aplicarea lor nu a încetat dreptul la revendicarea garanției conform punctului anterior.

c. Durata perioadei de garanție este reglementată de prevederile valabile ale Legii, deci durează 24 de luni, cu excepțiile stabilite de Lege.

d. Cumpărătorul are dreptul să rezilieze contractul în toate cazurile stabilite de Lege. Rezilierea este efectivă față de Vânzător în momentul în care i-a fost transmisă declarația Cumpărătorului cu privire la rezilierea contractului.

În cazul rezilierii contractului, contractul se anulează de la început și părțile contractante sunt obligate să restituie tot ceea ce și-au furnizat pe baza acestuia.

 

3. Soluționarea reclamației

a. Reclamația se revendică la sediul Vânzătorului.

b. În cazul în care Cumpărătorul se folosește de dreptul său la remedierea defecțiunii Mărfii prin reparație, iar în certificatul de garanție pentru scopurile reparațiilor Mărfii în garanție este indicat un alt agent decât Vânzătorul, al cărui loc de activitate este în același loc ca în cazul Vânzătorului sau într-un loc mai apropiat de Cumpărător, Cumpărătorul va aplica dreptul la reparația în garanție la agentul menționat în certificatul de garanție.

c. În cazul în care nu se poate revendica reparația în garanție la alt agent în afară de vânzător, reparația în garanție va fi asigurată de către vânzător. În ziua primirii reclamației vânzătorul eliberează cumpărătorului un document de recepție a reclamației mărfii, în care va indica exact defecțiunile mărfii conform prevederii § 18 alin. 5 Legea protecției consumatorului.  După soluționarea reclamației vânzătorul va informa cumpărătorul prin poșta electronică și totodată va transmite cumpărătorului prin poșta electronică sau scrisoare recomandată documentul scris despre soluționarea reclamației (proces-verbal privind reclamația) cel mai târziu în 30 de zile de la data revendicării reclamației.

d. Mai departe, Cumpărătorul are dreptul să solicite reparația în garanție în centrele de service autorizate, a căror listă este anexată la documentația Mărfii, eventual Vânzătorul le va comunica Cumpărătorului la solicitarea prin poștă electronică sau telefonic.

e. Vânzătorul decide imediat asupra reclamației, în cazurile complexe în 3 zile lucrătoare. În cazurile justificate mai ales dacă se solicită evaluarea tehnică complexă a stării produsului, cel mai târziu în termen de până la 30 de zile de la aplicarea reclamației. După expirarea acestui termen consumatorul are dreptul să rezilieze contractul sau are dreptul la înlocuirea produsului cu un produs nou.

Vânzătorul are obligația să soluționeze reclamația și să termine procedura în unul din următoarele moduri:
a) predarea mărfii reparate,
b) înlocuirea mărfii
c) restituirea prețului de vânzare a mărfii,
d) achitarea reducerii adecvate din prețul mărfii,
e) refuzul justificat al reclamației mărfii.

f. În situația în care Marfa trebuie expediată Vânzătorului sau centrului service, se îngrijește ca Marfa să fie ambalată într-un ambalaj adecvat, care va proteja marfa în suficientă măsură și care satisface cerințele de transportul al mărfurilor fragile și va marca coletul cu simbolurile corespunzătoare.

g. În cazul în care marfa reclamată este transmisă prin poștă sau prin curier la adresa sediului societății, (vezi http://www.membranovekompresory.sk/inpage/kontakt/) persoana responsabilă preia această marfă, verifică trimiterea, documentația (factura, bonul de casă, ambalajul), data de la care decurge termenul reclamației este data preluării de la curier sau de la factorul poștal. Recomandăm să asigurați marfa expediată. Nu preluăm trimiterile cu ramburs.

h. Persoana responsabilă răspunde pe deplin de urmărirea parcurgerii termenului pentru reclamație în concordanță cu prevederea corespunzătoare a Legii nr. 250/2007 din Slovacia privind protecția consumatorului și Codului civil și de contactarea imediată a clientului cu privire la soluționarea reclamației în termenul stabilit de lege sub formă de poștă electronică, SMS, resp. scrisorii recomandate.

i. După soluționarea regulamentară a reclamației centrul service va invita Cumpărătorul telefonic, prin poștă electronică sau alt mod convenit cu Clientul în vederea preluării Mărfii reparate și a procesului-verbal de reclamație, respectiv după înțelegerea prealabilă marfa împreună cu procesul-verbal de reclamație va fi transmis Cumpărătorului sub forma trimiterii recomandate.

j. La orice vizită la tehnicianul service la Cumpărător este necesar să fie întocmit proces-verbal privind defecțiunile constatate și forma de remediere a acestora. Fără astfel de proces-verbal vizita tehnicianului service nu este luată în considerare.

k. Dreptul la aplicarea garanției încetează în momentul montajului neautorizat sau a punerii neautorizate în funcție a Mărfii, la fel și la manipularea neautorizată a Mărfii.


4. Prevederile finale

a. În cazul oricărei Reclamații Cumpărătorul informează pe Vânzător despre aplicarea reclamației și convine cu acesta cea mai convenabilă formă a procedurii de reclamație. Ținând seama de natura reclamației, Vânzătorul va propune Cumpărătorului să îl viziteze un tehnician service și să execute reparația Mărfii la locul eventualei instalări, adică la Cumpărător sau recomandă transportul Mărfii până la centrul de service.

b. Prezentul regulament al reclamațiilor intră în vigoare la 10.06.2013. Modificările regulamentului reclamațiilor sunt rezervate.

În cazul în care doriți să reclamați marfa, contactați-ne.


Garanția


Perioada de garanție a mărfii de 24 luni de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, dacă nu este stabilită o altă perioadă de garanție pentru marfa concretă și curge de la data preluării mărfii și confirmării de către persoana autorizată a documentelor legate de marfă. Perioada de garanție de 24 de luni este valabilă la vânzarea mărfii pentru consum privat [§ 620 alin. 1 Cod civil]. Dacă cumpărătorul este întreprinzător și cumpără produsul pentru activitatea de afaceri, perioada de garanție este reglementată de condițiile garanției producătorului în concordanță cu § 429 alin. 2 din Codul comercial.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada în timpul căreia cumpărătorul nu a putut folosi marfa din motivul reparației în garanție a mărfii.

În cazul înlocuirii mărfii cu una nouă cumpărătorul primește un document în care va fi menționată marfa înlocuită. Eventualele alte reclamații se aplică pe baza fișei de livrare inițiale și a acestui document de reclamație. În cazul înlocuirii mărfii perioada de garanție începe de la data preluării mărfii noi, însă doar pentru marfa nouă.

Toate reparațiile în garanție aplicate de drept sunt gratuite.


Certificate de garanție

Mărcile și categoriile de marfă pentru care documentul fiscal servește ca certificat de garanție: compresoare Alita

Documentul fiscal îl veți obține ulterior, cel mai târziu în 7 zile de la înmânarea mărfii.

Secție reclamații

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok

Telefon: +421/44/4304662
Fax: +421/44/4304663
e-mail: info@in-eco.ro

 

 

Vânzare engros

În cazul interesului pentru o colaborare regulată sau cumpărare a mărfii în cantitate mai mare puteți completa formularul de contact sau ne puteți contacta la numărul de telefon: +421/44/4304662.